| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

DUSM Frontpage

Page history last edited by Bo Brynell 5 years, 11 months ago


 

 

Introduktion till DUSM

 

Välkommen till DUSM-projektets webbplats. Här finns information och länkar om projektet DUSM i Malmö stad.

 

DUSM ska vara ett komplement till ordinarie läromedel. Det förklarar och sammanfattar lärokursens viktiga begrepp och moment, på både svenska och med översättning till andra språk.

 

Uppdraget är initierat av Malmö Stads gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltning och syftet är att tillgodose elevers, lärares och studiehandledares behov av studiematerial, som tydliggör ämnesspecifika och centrala nyckelbegrepp på modersmål. Studiematerialet ska översättas till arabiska, dari och somaliska.

 

Vi arbetar med att identifiera centrala begrepp och koncept, som kan vara svåra för eleven att förstå.

 

Vi skapar digitalt material, som ger bättre förutsättningar för studiehandledare att handleda i ämnet på modersmålet.

 

Detta sker, dels genom att vi kontaktar enskilda lärare, lärarlag, ämnesgrupper och andra verksamheter inom modersmålsundervisning och digitalisering, för att få uppslag på vad i ämnesstoffen, som utgör svårigheter vid studierna. Dels sker det genom att vi själva deltar i undervisningssituationer med elever, som har mindre bra språkliga förutsättningar.

 

Introduktion till DUSM finns också på "Malmö delar": https://malmodelar.malmo.se/resursmaterial/introduktion-till-dusm/

 

Fil för föreläsning/presentation om DUSM

DUSM föreläsning/presentation

 

Om du vill skicka in felrapporter eller få support till oss på DUSM så kan du använda det formulär som du finner genom att klicka här. Vill du lära dig mer om hur DUSM-materialet fungerar och kan användas? I så fall är DUSM:s självstudier utbildning för dig. Klicka här för att komma till utbildningen.

 

Projektdeltagare VT 18

Klicka på "Klicka här" nedan vid sidan av namnet på projektdeltagaren, som du vill skicka mail till, om du vill komma i kontakt med någon av oss i DUSM. 

 

Namn  Skicka e-post 
Fredrik Karlsson  Klicka här för att skicka e-post till projektdeltagaren 
Bo Brynell Klicka här för att skicka e-post till projektdeltagaren

 

Översättning till arabiska: Mariam Abdul Rahim och Husain Ahmed Alobaidi.

 

Översikt

Här finns en översikt över webbplatsens olika undersidor. Klicka på "Klicka här" för att komma till den av dig valda sidan i tabellen nedan.

 

Ämne/Kurs  Länk 
Historia åk 7-9  Klicka här 
Matematik åk 7-9 Klicka här  
Samhällskunskap 1a/1b  Klicka här  
Samhällskunskap 2  Klicka här  
Matematik för gymnasiet Klicka här  
Historia 1a/1b Klicka här  
Historia 2a/2b Klicka här  
Religion 1 Klicka här  
Biologi 1 Klicka här  
Biologi 2 Klicka här  
Fysik 1 Klicka här  
Kemi 1 Klicka här  

 

Digitala kanaler

Inom DUSM projektet har vi tagit fram digitalt undervisningsmaterial för studiestöd på modersmål. Det handlar om både svenskt och översatt material till bland annat arabiska. DUSM-projektet har flera digitala kanaler, där vi arbetar med att aktivt sprida vårt utvecklade material under Creative Commons licens CC BY-NA-SA 4.0. Dessa beskrivs nedan.

 

Malmö delar

DUSM är inlagt som resursmaterial i sökmotorn "Malmö delar", för undervisningsmaterial i Malmö kommun, som öppnar under 2018. Genom att klicka här kommer du direkt ner till resursmaterial från DUSM i Malmö delar. Om du vill använda sökmotorn för att se allt DUSM-material, så söker du på "DUSM" i Malmö delars sökmotor. Genom att klicka här kan du hitta tutorials där vi kort går igenom vad som står och finns i det resursmaterial som ingår i DUSM.

 

DUSM på Google Sites

Google sites : https://sites.google.com/skola.malmo.se/dusm

Här finns länkar till allt material strukturerat ämnesvis.

 

Blogg på Pedagog Malmö

DUSM-projektet bloggar på Pedagog Malmö. Bloggen används bl.a. för att ge dig smakprov från vårt utvecklade undervisningsmaterial i DUSM-projektet. Klicka här för att komma till bloggen. Genom att klicka här får du ett exempel på ett blogginlägg, med undervisningsmaterial, som vi har publicerat och genom att klicka här kan du läsa vårt första blogginlägg från i höstas, där vi översiktligt beskriver DUSM-projektet.

 

Loading http://pedagog.malmo.se/temablogg/dsum/feed/…

 

DUSM på YouTube

DUSM använder sig av YouTube för att sprida videomaterial. Om du vill komma in på vår YouTube-kanal för DUSM så klicka här. Vill du nå våra spellistor direkt på YouTube så klicka här. Om du väljer inställningar och därefter klickar på undertexter i klippet nedan så kan du få undertexter till klippet på svenska, engelska och arabiska. 

 

                       

 

DUSM på Audiomack

Vi använder oss av en tjänst, som heter Audiomack, för att sprida de inspelade genomgångar, som ligger i ljudformat. Här kan man lyssna på materialet från DUSM i form av strömmande ljud. Precis som på YouTube, har Audiomack spellistor, som gör det enkelt för dig att orientera dig i vårt material. Vill du komma till vår kanal på Audiomack så klicka här. Om du vill komma direkt till spellistorna på vår kanal så klicka här. Nedan kan du ta del av ett exempel på hur det ser ut på Audiomack.

 

 

Information om Google translate och delning 

Nedan kan du använda Google Translate för att översätta vår wiki. Klicka på "Välj språk" och därefter väljer du det språk som du vill översätta wikin till. Detta fungerar på alla wiki sidor. Vidare kan du enkelt dela länkar till våra sidor på wikin genom de sociala medier ikoner som finns nedan.

 

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.